Ossian
Hane 1,5 år Ossian är född på en soptipp. Ossian, hans syskon och mamma matades av en äldre herre som