Att bota allergi är inte lönsamt

Du har säkert läst om vaccin mot kattallergi. En är svensk uppfinning som genom tre sprutor kan bota allergi mot katt helt utan biverkningar. Produkten var färdigutvecklad och testad på människor med goda resultat, men kom aldrig ut på marknaden. Varför det undrar vi och kontaktar Hans Grönlund, en av forskarna bakom projektet och den som patenterade allergenet som användes i studien.

– Jag kunde framställa huvudallergenet som orsakar allergi mot katt på ett nytt sätt i början av 2000-talet och patenterade denna uppfinning 2002. – Det fungerar så inom läkemedelsproduktion att ett patent blir väldigt dyrt att hålla i kraft 1,5 år efter det att patentet har godkänts. Man har inte råd att göra detta som forskare. Det uppstod en möjlighet att sälja patentet till ett företag som hette ImVision och de skulle ta den vidare till marknaden. Vaccinet förbättrades ytterligare och allt såg mycket lovande ut.

Kostar hundratals miljoner kronor

Men företaget som köpte patentet, ImVision var ett litet bolag och hade inte muskler att ensamt ta ut produkten på marknaden. De sökte medfinansiärer som skulle ha resurser att ta produkten ut på marknaden. Att ta fram ett vaccin är dyrt, vi talar om hundratals miljoner, så den som skall göra detta måste ha både kunnande och kapital att satsa. En mindre spelare på marknaden, som ImVision i detta fallet, har svårt att nå fram till målet. Eftersom man inte hittade intressenter som ville gå in i projektet gick företaget i konkurs.

Det är svårt att finna finansiering för en produkt som minskar antalet personer som behöver en medicin. Läkemedelsndustrin har ju inte ekonomiska intressen att ta fram ett vaccin som kan bota allergi, om alternativet är att lindra och på detta sätt hålla efterfrågan på allergiläkemedel hålls uppe.

– Allergiforskningen har generellt svårt att finna finansiering även från allmänna medel och från stiftelser om man jämför t.ex. data- och elektronikforskning, konstaterar Hans. Processen att ta fram ett läkemedel är komplicerad, regelstyrd och risken att inte nå hela vägen till patienten är stor.

Lönsamt ur makroperspektiv

Det kan hända att den ekonomiska vinsten att ta fram ett allergivaccin mot kattallergi som botar inte är företagsekonomiskt lönsamt jämfört med att lindra. Men om vi ser detta från ett nationalekonomiskt makroperspektiv så är det givetvis lönsamt, med minskad sjukfrånvaron och minskat lidandet.

Vad händer nu med forskning runt allergivaccin undrar jag och riktar frågan till Hans Grönlund. – Jag driver ett forskningsprojekt idag som har som målsättning att ta fram ett vaccin mot både katt, hund och häst. Den här gången tänker jag försöka ta processen lite längre än förra gången så att det blir lättare för de som skall ta vid att ta fram en färdig produkt för marknaden. Men det behövs resurser för detta och då måste man visa vilja från politiskt håll, så att denna typ av projekt har någonstans att rikta sina ansökningar. Viktigt är också att de som är drabbade, och allmänheten i stort, ställer krav på att botande behandlingar, liknande den mot allergi och astma, skall tas fram. Sådant brukar ha effekt på beslutsfattare.

Men blev det inget resultat av din tidigare forskning undrar jag? – Läkemedelsbolaget som äger delar av patentet har tagit fram ett vaccin för allergiska hundar. Så vaccinet mot kattallergi blev ett vaccin för allergiska hundar.

Text: Mertz Laakso

Barnastma.se

Digitaltidningar.se

_____________________________________________
 Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670
Vårt swish är 1234 70 48 21