Bli medlem i katthemmet Facebookgrupp!

När kan vi passera 2000?! 😀 (Vi är nu 1516 st)

Länk till vår grupp: https://www.facebook.com/groups/153969764618783/

_____________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670