Kattägare misskötte sina djur – en fick avlivas

Efter att ha fått in två anmälningar om misstänkt vanvård av katter i en lägenhet i centrala Norrtälje gjorde länsstyrelsens djurskyddshandläggare en inspektion.

Vid inspektionen i januari kunde djurskyddshandläggarna konstatera att det fanns fem katter i bostaden, varav två hölls i ett fönsterlöst förråd under större delen av dagarna. Enligt kattägarna var katterna instängda i olika utrymmen för att undvika att det bråkade.

Flera av kattlådorna var också smutsiga av avföring och urin. Inspektörerna noterade även att katternas matskålar stod precis intill kattlådorna. En katt var sjuk och i så dåligt skick att den togs till veterinär där man beslutade att avliva den.

Nu har kattägaren fått ett föreläggande och måste se till att varje katt måste har ett utrymme på minst två kvadrat att röra sig på, att de har mjuka liggplatser, att kattlådorna hålls rena och att katterna matas minst 0,5 meter från sina toalettlådor.

Kattägarna måste också se till att de fyra katterna dagligen får social kontakt med andra katter eller människor och att de enbart hålls i utrymmen som har fönster.

Åsa Forsberg

0176-795 88
NT

_____________________________________________
 Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670
Vårt swish är 1234 70 48 21