Norrtälje kattcenter

Månadsgivare

Som fadder betalar du in 50 kronor i månaden per katt som du vill vara fadder åt. Vill du vara fadder åt två katter betalar du in 100 kr. För tre katt betalar du in 150 kr. osv.

Pengarna går till katthemmets verksamhet i stort. Utan våra faddrar skulle inte katthemmet överleva en enda månad!

Du kan följa hur det går för katterna på vår blogg.

Skapa en automatisk överföring till vårt bankgiro eller direkt till vårt konto. Gärna den 27:e varje månad, så underlättar det för oss att sammanställa insättningarna.

Bankgiro 495-5670.

Vårt konto i Swedbank:
Clearing: 82420
Kontonummer: 39229034

Obs! Ange endast ditt namn som referens. T.ex. Anna Larsson eller A.Larsson om hela namnet inte får plats.