Personal

Cecilia

Verksamhetschef
Arbetar heltid och lite till.
Leg. Sjuksköterska med tilläggsutbildning för smådjur, samt djurtränare och psykolog.
Ansvarig för kattpensionatet och katthemmet.

Jan

Vaktmästare och djurskötare
Arbetar heltid.
Han är vår allt-i-allo-man på kattpensionatet och katthemmet.

Catrin

Djurskötare
Arbetar 75 %
Sköter om katterna och städningen på kattpensionatet och katthemmet.

Fernanda

Djurskötare
Timanställd
Sköter om katterna och städningen på kattpensionatet och katthemmet.