Simba och Mikros

    


Simba och Mikros

Hanar
ca 1 år

Simba föddes hos en äldre dam som tagit över en honkatt från några bekanta. Hon hade inte räknat med att det skulle komma kattungar, men hon tog hand om dem och visste inte hur hon skulle hitta nya hem åt dem och kontaktade katthemmet. Simba har varit väldigt försiktig och avvaktande, men har nu blommat ut och är väldigt kelig och rar.

Mikros är född ute och har levt som hemlös. Han blev matad av en man som tog kontakt med katthemmet.

Simba och Mikros träffades på katthemmet och det klickade. De tycker väldigt mycket om varandra och vill flytta tillsammans.

De fungerar bra som innekatter och är väldigt nöjda med det, men kan få tillgång till utevistelse när de är mogna för det.