Viktminskningsklinik

Kattcenter har blivit godkänd viktminskningsklinik 2020.

Fler och fler husdjur börjar få problem med övervikt. Oftast handlar det om okunskap hos ägaren. Man ger fel foder och för mycket foder.