Kastrering

Nästa tillfälle är torsdag 2/4

Läs mer om att kastrera under kattkliniken.