Kastrering

Nästa tillfälle är torsdag 3/12. Därefter 10/12.

Läs mer om att kastrera under kattkliniken.