Kastrering

Kastrering

Nästa tillfälle är torsdag 18/3. Därefter 25/3.

Läs mer om att kastrera under kattkliniken.