Kastrering

Nästa tillfälle är torsdag 4/3. Därefter 11/3.

Läs mer om att kastrera under kattkliniken.