Robotkatt blir husdjur i äldrevården

Den behöver inte gå på lådan och börjar inte leka med dina tår klockan fyra på morgonen. Men robotkatten är inte heller någon leksak – den ska användas i vården av demenssjuka i Härryda.

image
Robotkatten

Robotkatten väger tre kilo, som vilken mindre katt som helst. Den andas och avger värme, den jamar, den spinner när den blir klappad. Och den kostar som de mest exklusiva raskatterna – 12 000 kronor.

– Det är oerhört mycket pengar, därför har vi bara köpt tre stycken som vi ska testa på våra äldreboenden, säger Ingrid Grange, projektledare på Härryda kommun.

På Säterigården, Ekdalagården och Östra Bygårdenkommer testpersoner att utses bland sjuka som har långt gången demens. Personalen kommer att noggrant dokumentera vad som händer när de stiftar bekantskap med robotkatten.

– Förhoppningen är att katten ska ha lugnande inverkan på äldre som kanske har aggressioner och utåtagerande beteenden, säger Ingrid Grange.

– En del demenssjuka får vandringsbeteenden, de kan bli nervösa och rädda. Många gånger mår man inte gott med demens. Då kan robotkatten bli något roligt och spännande att samlas kring, ge lite guldkant.

Vore det inte bättre med en riktig katt?

– Vi har faktiskt redan sex arbetande hundar. Det är personalägda hundar som fått specialutbildning för att förhålla sig till vår verksamhet och våra äldre. Så vi vet hur gott man kan må av djur. Men alla äldre kan heller inte handskas med levande djur. Det är där robotkatten kommer in.

Finns det en etisk aspekt på det här också?

– Ja, etiken är en central fråga. Vi är noga med att säga till personalen att robotkatten inte får likställas med en riktig katt för de äldre, då luras man.Till exempel ska den introduceras som just robotkatten, inget annat. Men den blir något att prata kring, personalen kan öppna för samtal med till exempel “känn så mysig den är, har du själv haft katt”, säger Ingrid Grange.

Idén till robotkatten, JustoCat, är 2,5 år gammal. Christine Gustafsson, forskare i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, fick den vid ett möte med andra forskare där man pratade om robotsälar som användes i äldrevård i Japan.

– Men det är ju inte så många av oss svenskar som gullat med en säl, jag ville ha en katt istället, berättar hon.

Hon presenterade idén för en forskare i robotik som svarade “det kan vi ordna”. Sedan dess har prototyper testats på olika håll i Sverige och i december började den säljas.

– Våra tester visade att den hade positiva effekter. När vi mätte de demenssjukas livskvalité så tenderade den att öka med robotkatten. Men den passar inte alla. Alla demenssjuka är ju inte heller lika.

En del av de äldre har uppfattat katten som en riktig, andra som just en robot – men tyckt om den ändå.

– Många har sagt att katten är snäll, att den stannar i stället för att gå sin väg. Medan en äldre kvinna inte ville ha den för att hon var orolig för att den skulle vara hungrig eller behövde gå på toa, berättar Christine Gustafsson.

– Riktiga djur är naturligtvis det bästa alternativet. Men det är inte alltid möjligt, inte bara av allergiskäl och för att ett djur måste tas om hand, utan för att demenssjuka kan bli ovarsamma.

Fakta: JustoCat

• Eftersom demens inte kan botas inriktas forskningen på att förbättra välbefinnandet för den sjuka och omgivningen.

• Alternativa behandlingsformer som SBU rekommenderar är konst, musik, dans sång, massage och sällskapsdjur.

• JustoCat (justo kommer från latin och betyder terapi) är en interaktiv katt som utvecklats av vårdforskare, robotikforskare och praktiker på Attendo Care Eskilshem, i Eskilstuna.

• JustoCat kan vara ett redskap i reminiscence-metoden – att använda minnen från förr som kan vara ett hjälpmedel i vård av personer med långt framskriden demens.

Källa: Mälardalens högskola

Agneta Willung
031-62 41 76
GP

image
Robotkatten

_____________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670