Att vara sponsor

Olika sätt att sponsra en katt. Det finns många olika sätt att hjälpa oss ta hand om hemlösa och behövande katter. Du kan även läsa under Vad vi behöver i menyn, så kan du se konkreta saker som vi använder och behöver, men det största kostnaden för katthemmet är veterinären och för att kunna göra rätt för oss, så behöver vi rent och slätt pengar.

Privatpersoner:
Att vara medlem150 kr/kalenderår för ungdomar 300 kr/kalenderår för vuxna.
Att vara fadder 50 kr i månaden eller 500 kr/år och katt man vill vara
fadder åt.
Ge valfri gåva.
Istället för att köpa blommor eller en present, så kan man ge bort ett medlemskap eller ett fadderskap.

En arbetsplats:
Man kan gå ihop och vara fadder åt en katt 500 kr/år och katt man vill vara fadder åt.
Istället för att köpa blommor eller en present, så kan man ge bort ett medlemskap eller ett fadderskap.
Företag:

Banner på bloggen eller hemsidan 350 kr/månad inkl. moms
Annonsplats i katthemmets almanacka. 600 kr/annons inkl moms.
Fadder 500 kr/år och katt man vill vara fadder åt. Företagsnamn och länk läggs upp på hemsidan under
vuxna katter.
Medlem 1000 kr/år inkl moms Företagsnamn och länk läggs upp på hemsidan.

Bössa: Att ha en bössa i sin verksamhet, så kunderna kan skänka en slant till katterna.
Istället för att köpa blommor eller en present till födelsedagar eller julklapp, så kan man ge bort ett medlemskap eller ett fadderskap.