Agria har kartlagt de vanligaste diagnoserna

Den vanligaste orsaken för huskatters veterinärbesök är sårskador, och för raskatter är den vanligaste sökorsaken magproblem med diarréer och kräkningar. Det visar forskningsresultaten från Agria Cat Breed Profile, som presenteras av Agria.

Agria Cat Breed Profile är ett projekt där man har kartlagt katternas sjukdomar och skador mellan 2009-2013 med hjälp av diagnoser på 500 000 katter.  Undersökningen har tagits fram i samarbete med Brenda Bonnett, kanadensisk veterinär och professor i epidemiologi.

– Agria Cat Breed Profile kan fungera som ett hjälpmedel för SVERAK och rasklubbar som arbetar med kattavel. Även för den vanliga kattägaren kan kunskap om kattens hälsa komma till nytta. Vi vill bidra till att skapa friska, hållbara kattraser, något som många kattägare månar om, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur.

Kattens livsmiljö spelar stor roll för vilken typ av skador den utsätts för. Bland huskatter är sårskador den vanligaste orsaken till ett veterinärbesök. Deras uteliv utsätter dem för större risk att bli påkörda, ramla ned från träd eller hamna i slagsmål som resulterar i bitsår, rivsår eller skärsår. Bland de renrasiga katterna, som mer sällan går ut, hamnar sårskador först på femte plats.

– Katter som slåss och biter varandra kan också få infekterade varbölder. Den lilla vassa kattanden för med sig bakterier från munhålan ner i underhuden. Hudhålet är litet och läker snabbt men bakterierna växer och utvecklas till en varböld, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Kattslagsmål är inte lika vanligt bland raskatter av olika anledningar, dels för att revirinstinkten inte är lika stark inomhus och att ansvarsfulla ägare separerar katter som slåss under samma tak. Däremot är det vanligare bland raskatter att de leker med paketsnören och garn som finns i hemmet och som fastnar i mag-tarmkanalen.

Agria Cat Breed Profile visar att raskatterna besöker veterinären ungefär 20 procent fler gånger än huskatterna under perioden. Ragdoll, Sveriges populäraste raskatt, ligger på nästan samma nivå som huskatterna och besöker veterinären mer sällan.

–  Vi ser att huskatterna går mer sällan till veterinären, däremot är det oklart om det beror på att de faktiskt är friskare eller om djurägaren inte söker vård för katten, säger Lotta Möller.

Det kan delvis bero på att huskatterna ofta lever stora delar av tiden utomhus och ägaren kanske inte är lika uppmärksam på förändringar i hälsobilden.

Huskatternas andra problemområde är magen. Kräkningar och diarrér är vanligt förekommande symtom som kan vara tecken på magkatarr, virus eller parasiter, men sällan att den ätit något olämpligt då katter är kräsna djur.

Hudtumörer, tandsjukdomar och problem med att kissa är sjukdomar som båda kategorierna löper lika stor risk att drabbas av. Raskatterna är mindre drabbade av varbölder och av smärta i rörelseapparaten. Troligen för att de inte blir utsatta för yttre skada i samma omfattning som huskatter.

Fem vanligaste diagnoser hos katt, enligt Agria Cat Breed Profile:

Huskatt             
Sårskador i huden
Magproblem som diarré och kräkning
Varböld (ofta bitsår)
Avmagring, tappar matlusten
Problem i nedre urinvägarna
                                                
Raskatt
Magproblem som kräkningar, diarré
Avmagring, tappar matlusten
Problem i övre urinvägarna
Problem i nedre urinvägarna
Sårskador i huden

Källa: Agria
Text: Ingrid Kindahl
Veterinärmagazinet

image
Källa: Veterinärmagazinet

_____________________________________________
 Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670
Vårt swish är 1234 70 48 21