Edit och Eino hälsar

Allt har gått bra och de trivs i sitt nya hem.

Edit och Eino