Fyra flyttar till nya hem

Idag flyttar Zorro och Dolly.

Idar och Ivan blir också hämtade idag.

Idar och Ivan