Hur många katter?

Hur många vuxna katter kan trycka sig in i ett gömme byggt för en katt? 

Malte, C och Cinnamon
Malte, C och Cinnamon