Hur många katter?

Direkt på morgonen vill alla ut i utegården. De sitter i en klunga innan för dörrarna och väntar på att vi ska öppna upp. Sedan rusar de ut. Även de blyga vågar springa förbi oss. De vet i vilken turordning vi öppnar upp för dem också 🙂 Rutiner är viktigt för katterna.

Utegården
Utegården

 

Det är några stycken som samsas i utegården. Man får har 15 vuxna katter tillsammans i ett och samma utrymme. Jag ansökte om dispens hos jordbruksverket för att få ha 20 stycken vuxna katter tillsammans, men de ansåg att jag kunde dela in utegården i flera mindre boxar och på så sätt kunde fler katter vara ute samtidigt. Men jag ville inte att katterna skulle flytta från en box till en annan.

Jag ville att det skulle vare en utegård och inte en utebur. Jag ville att katterna skulle kunna springa, klättra och aktivera sig. Det är mycket lek och bus de ägnar sig åt när de är där ute. De springer från ena endan till den andra. Fram och tillbaka 🙂 Det man hör är Bopperi-bopperi-bopp! Svansar i topp! 😀 Därför får de turas om istället.

Utegården
Utegården

_____________________________________________
Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670 V
årt swish är 1234 70 48 21