Inslag på SVT

30 000 herrelösa katter i Stockholm – nu införs kastreringskrav

Från 15 juni ställs krav att kattägare kastrerar sin utekatt eller på annat sätt säkerställer att den inte förökar sig. Äntligen, menar Norrtälje katthem som tar hand om hundratals hemlösa katter i dåligt skick varje år.

De nya reglerna från Jordbruksverket är ett led i arbetet att höja kattens status och se till att mängden ägarlösa katter minskar.
Norrtälje katthem har märkt av en ökad efterfrågan på katter i spåren av corona. Nu hoppas man att de som har skaffat husdjur under coronakarantän inte ångrar sig när vardagen återgår till det normala.

Erika Walukiewicz
SVT

Se inslaget här.

SVT
SVT

De nya djurskyddsreglerna

Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt.

Målet med de nya reglerna är att

  • stärka djurskyddet för hundar och katter
  • anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen
  • tydliggöra hundar och katters behov
  • tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kompetens
  • underlätta för djurhållaren att följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

Källa: Jordbruksverket