Katthylla

Husses katthylla är helt rätt för sol och span.

Goliat
Goliat