Ohederlig marknadsföring?

Det är alltid tråkigt när man får höra rykten, men det är ännu tråkigare när man får dem bekräftade och får se dem svart på vitt.

För två veckor sedan lade jag ut en prisjämförelse på vår Facebooksida för att göra ett konstaterande om att vissa kliniker håller oerhört höga priser. Onödigt höga. Det finns ingen ursäkt till att ta nästan sjuhundra koronor för ett vaccin eller över niohundra kronor för ett chip. Det är ocker rätt och slätt.

Nu blev denna jämförelse bemött med ett raseriutbrott, inte från kattägare, utan från många veterinärer. Man menade att det inte var rättvist att jämföra kattklinikens priser med en ”riktig” kliniks priser. Man menade också att kattkliniken inte kunde hålla samma standard med betoning på hygien som en ”riktig” klinik.

Man menade att en ”riktig” klinik behövde ha en viss vinst för att kunna investera i ny utrustning, utöka öppettider och kunna skicka personal på vidareutbildningar och eftersom kattkliniken inte hade ett vinstsyfte var det orättvist att göra denna prisjämförelse, samt att missförtroendet gentemot veterinärerbranschen redan är stort, så tyckte man att vår prisjämförelse spädde på detta hat.

Man menade vidare, att eftersom kattkliniken drivs enbart av donationer och att veterinären dessutom arbetar gratis, samt att veterinären dessutom bjuder på de läkemedel som används och att övriga läkemedel donerades från allmänheten, vilket är otroligt fel enligt dem, så gjorde det också att det var orättvist att göra denna prisjämförelse.

Vidare menade man att veterinären måste ha ett en anställning på en annan klinik övriga fyra dagar i veckan för att kunna bjuda på sin tid på kattkliniken för att samtidigt ha ekonomi att leva själv. Kattkliniken betalar heller ingen moms menade man. Därför var denna marknadsföring väldigt ohederlig ansåg man. Och att man planerade att anmäla kattkliniken till Länsstyrelsen – Igen…

Nu är sanningen sådan att kattkliniken har inget vinstsyfte när det kommer till just kastreringar, eftersom vi utför det med ett syfte att minska antalet oönskade katter och därmed minska lidandet för katten och även öka värdet på katten i förlängningen.

Övriga tjänster som vi erbjuder utför vi med ett vinstsyfte och det för att kunna investera i ny utrustning och utöka kliniken möjligheter för vård. Dock är prissättningen mer rimlig och ligger inte på en ockernivå som de flesta större klinker. Det enda kravet vi har för att man ska få utnyttja våra fördelaktiga priser är att katten är kastrerad eller blir kastrerad.

Veterinären har en mycket fördelaktig lön. Om man jämför med en månadslön på en större klinik så är vår veterinär högre avlönad, för vi värdesätter veterinärens tid och kompetens. Veterinären har inga egna omkostnader, utan kattkliniken står för alla inköp av förbrukningsmaterial och läkemedel, samt veterinärens kläder och övrig utrustning. Kattkliniken är en vanlig klinik med en avlönad veterinär, samt att två avlönade sköterskor arbetar tillsammans med veterinären. Vi betalar sociala avgifter och vi betalar moms.

Kattkliniken har omkostnader precis som vilken annan klinik med lokalkostnader, el, försäkringar, telefon, internet, journalsystem, blodprovs utrustning, instrument osv. Dessa kostnader sponsras inte med donationer.

Vi behöver också göra en viss vinst för att kunna investera i ny utrustning. Vi vill också bli bättre och kunna erbjuda fler tjänster, men vinsten går även till de oägda katternas vård. Däremot finns det inget som säger att man måste gå med hur mycket vinst som helst. Anicura gick med en vinst på 25,6 miljoner 2022 och Evidensia med en vinst på 221,7 miljoner kronor. Det känns inte som att den vinsten ens går att jämföra med vad som krävs för att utöka öppettider, investera i ny utrustning eller skicka personal på vidareutbildningar. Med en bråkdel av den vinsten kan man ge veterinärerna och annan personal högre löner och ändå utöka kompetensen och ändå erbjuda vård i topklass, samtidigt som man gör en mer ödmjuk vinst.

Vi skulle så gärna vilja utöka våra öppettider, men som vi alla vet råder det brist på veterinärer och djurvårdspersonal, vilket gör att det inte är så lätt att rekrytera.

Vi ser baksidan av de stora prishöjningarna som skett senare åren. Det gör att vissa djur inte får vård eller att ägare tvingas välja avlivning för att de inte har råd med vården. Och detta trots att djuret är försäkrat!

Ett problem som jag ser det är att veterinärer som är anställda inte vet vad det kostar att köpa in förbrukningsmaterial och läkemedel. Vet man hur mycket pålägg det är på ett vaccin om kliniken tar 800 kronor? Eller på ett chip som man tar 960 kronor för?

En kastration av en tik ligger på runt 8000 kronor beroende på vikt. Om tiken har en livmoderinflammation kostar samma operation 35 000 kr när den är planerad och ej akut. Om den räknas som akut pratar vi minst 45-55 000 kr. Operationen i sig är inte så olik en vanlig kastration att det behöver vara ett så pass stort prishopp.

Det är absolut orättvist att veterinärerna och annan personal får ta skiten för de höjda priserna, men något måste göras för att priserna inte skall vara så höga som det är. En diskussion måste föras om priserna inom veterinärbranschen och en ändring måste ske. Det kan inte fortgå så här. Det är djuren som blir lidande.

/Cecilia Arnström

Sommartider

Från 1 juli fram till 16 augusti har vi sommartider på Kattcenter.

Butiken kommer vara öppen:
mån-fre 10-16
lör-sön 10-12