Spår

Vi hittade färska spår i snön ut från ladan. Bara ett par. Bara ut från ladan. Inga spår in.

Kattspår

Kattspår

Spåren gick längsmed ladan. Över infarten till gårdsplanen. Under en traktor. Bort mot några plastade höbalar. In mellan dem och in på vår tomt.

Kattspår
Kattspår

Spåren ledde över en del av vår tomt och sedan ut genom grinden på framsidan. Därefter var det svårt att följa dem för det var både plogat och många som promenerat.

Kattspår
Kattspår