Stick tvåbening!

Jag vill absolut inte prata med dig!

Blygis
Blygis