Undvik oplanerade kattungekullar

När dagarna börjar bli längre och våren kommer går katterna i löp och oväntade kattungar kan komma till. Det är ditt ansvar som kattägare att se till att din katt inte okontrollerat förökar sig. Om din katt får en kull har du som ägare ansvar för att ta hand om kattungarna.

Det bästa för att hindra att du får en oönskad kull är att låta en veterinär kastrera din katt. Risken för parning mellan katter ökar om de inte är kastrerade. Bror och syster eller mor och son kan para sig om de inte ör kastrerade. De kan gå snabbt till att bli många fler. En honkatt får 4–5 kattungar i en kull och kan få 2–4 kullar på ett år.

Förutom att kastrera sin katt, vilket är det bästa sättet, kan du förhindra att din katt förökar sig genom att hålla katten inomhus eller ha katten i en rastgård

Man kan även ge preventivmedel till sin katt, men det rekommenderas inte, då det är förknippat med en kraftigt ökad risk för cancer, och oftast på mycket kort tid.

Även en okastrerad katt har en kraftig ökad prevalens att vandra längre sträckor för att hitta en partner, vilket ökar risken för att katten bli påkörd eller att den inte kommer hem av andra anledningar.

Okastrerade hankatter löper stor risk att blir skjutna när de stryker runt, urinmarkerar och ofta slåss med andra katter. Efter en tid tröttnar de boende och katten som ses som en störning tas bort.

Beteendet att vandra, slåss och urinmarkera elimineras i stort sett helt av en kastrering. Den bästa åldern för att kastrera en katt är när den är mellan 4–6 månader gamla. Alltså innan de blir könsmogna.