Varför är rutiner så viktiga för katter?

Katter har ett stort behov av att känna sig trygga i sin omgivning. Rutiner är en viktig del i detta. En katt ser sitt hem som sitt revir och det är viktigt för katten att må bra och känna sig trygg. Katten har sina egna rutiner under dagen. När de äter, leker eller gör andra saker. Hemmet är ett revir där katten katt förutsäga det mesta som sker. Katten har möjlighet att välja vad den skall göra och när, samt med vem som de vill umgås med. Tryggheten kommer av att miljön och rutiner är kända för katten. Att katten känner att den har kontroll över sin situation.

En katts revir är förknippat med en “liv eller död”-situation. Kattens revir är därför extremt viktig plats för dem. En katt kan ge sig av ensam på jakt, men återkommer alltid till sitt trygga revir. Utanför sitt revir kan katten bli attackerad av andra katter eller bli ett byte för större rovdjur.

Det kan vara att katten förväntar sig att vissa kända personer vistas i hemmet. Andra katter eller andra djur som finns i hemmet. Att lukterna är desamma. Att det finns kända ljud och föremål.

Om det kommer in nya personer i hemmet som hälsar på eller om det kommer ett tillskott till familjen i form av en människa, ett till djur eller att man köper en ny soffa gör att reviret förändras och hotas. Även att få nya tider på jobbet förändrar kattens rutiner och skapar otrygghet.

Om en katt inte känner sig trygg är det vanligaste att den gömmer sig, men de kan även morra eller fräsa för att meddela dig att den är otrygg. Respektera detta. Katten är inte elak eller ogillar dig. Det är kommunikation. Katten talar om att den är otrygg.

Om stressen och otryggheten ökar kan en katt även urinmarkera för att säkra sitt revir. Detta skapar trygghet för katten. Dess doft förstärks i reviret och katten känner trygghet. Dock är detta beteende inte önskvärt för oss människor. Även att klösa mer på olika strategiska platser är något som också kan öka när en katt är otrygg. När katten klöser på något, kommer kattens doft på den platsen, men det blir även en visuell markering för andra att detta område tillhör katten och tryggheten ökar.

En katt som är otrygg och stressad kan även uppvisa symtom på att övertvätta sig, så pass att de blir kala på vissa platser på kroppen. Oftast mage och insida bakben, men det kan sträcka sig till större områden. Det är ett sätt för katten att hantera stressen. Att putsa sig är ett sätt att för katten stressa ner. Dock om slickandet sker överdrivet kan det bli problem för katten. Inte bara kala partier där päls saknas, men det kan bli inflammation i huden och sår, och hårbollar som katten kanske inte får upp ordentligt som katt orsaka stopp i magtarmkanalen.

En del katter kan också bli slöa och även förlora aptiten.

De kan även uppvisa rädsleaggression vid försök till beröring i form av att fräsa, rivas, men också bitas.

Hur en katt upplever stress är svårt för oss människor att förstå. Katter ser livet ur ett annat perspektiv än vi gör. Vissa katter är mer känsliga än andra för förändringar i sin miljö. Detta kommer ner till personlighet och gener hos katten.

Förutom att mer lättstressade katter uppvisar, för oss människor, oönskade beteenden i hemmet, så kan detta även resultera att en katt väljer att flytta till en granne där det är lugnare.

Stressorer

 • Okända personer på besök
 • Graviditet
 • Ny bäbis
 • Nytt husdjur
 • Renovering
 • Nya dofter – parfym, tvättmedel m.m.
 • Nya möbler
 • Nytt schema på jobbet
 • Höga ljud
 • Främmande dofter som du tar med dig hem
 • Starka känslor, gräl m.m.
 • Sjukdom hos katten
 • Sjukdom hos ägaren
 • Kattvakt
 • Förlust av familjemedlem, två- eller fyrbening
 • Flytt

 

Kattens perspektiv

Många kattägare ser saker ur sitt eget perspektiv och är inte medvetna om kattens sätt att uppleva det som händer. När du som kattägare förstår din katt och kan tillgodose kattens behov ökar kattens trygghet och de oönskade beteendena minskar. Det kan kännas tryggt att förstå kattens behov och beteenden och på så sätt förstå att katten inte gör saker utför oönskade beteenden för att vara elak.

Problem Kattens perspektiv Ägarens perspektiv
Toalåda Katten upplever toalådan som smutsig Den är tillräckligt ren
Toalåda med huv En mardröm att gå in i Bekvämt och diskret
Sandsort En mardröm att gå på Billigt och enkelt
En ny katt En inkräktare En ny vän
Nytt schema på jobbet Var är du? Stress! Ingen stor grej
Katten kissar på ägarens säng Jag är rädd och stressad. Att blanda min doft med mattes ökar min trygghet. Katten gör det för att hämnas
Katten väcker ägaren klockan 05.00 Jag är lekfull och hungrig Vad jobbig du är!

 

En katts luktsinne är bra mycket skarpare än vårt. Vi kan inte ens förställa oss doftvärlden de lever i. Även kattens hörsel är mycket bättre än vår. Vi upplever vårt hem på ett helt annat sätt än katten och det gör att vi inte ser eller förstår det som katten uppfattar som ett hot.

Många katter omplaceras, eller ännu värre, avlivas, för att de är missförstådda och att kattägaren saknar kunskap om kattens behov. Men också att många kattägare inte vill göra de förändringar i hemmet som krävs för att skapa den trygghet som katten saknar.