Värmebölja

Goliat gör ingenting som han inte behöver göra.

Goliat
Goliat