Ytterligare några sedlar

Öppnade sex kuvert idag med sedlar i. Drygt 350 kronor 🙂

Ogiltiga sedlar
Ogiltiga sedlar

_____________________________________________
 Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670
Vårt swish är 1234 70 48 21