Kränkande behandling

Jag är mycket upprörd och ledsen efter ett samtal jag hade idag med en facklig representant från Handels avd 20.

Den fackliga representantens attityd mot mig som arbetsgivare var mycket nervärderande genom hela samtalet som pågick i nästan 10 minuter.

Representanten utgick redan från början att jag var en dålig arbetsgivare som inte betalat ut sjuklön till en av mina anställda.

Den anställda har inte kontaktat mig över huvud taget om detta, så det kom som en ren överraskning för mig.

Representanten inledde samtalet med att säga att jag som arbetsgivare SKA betala ut sjuklön i 14 dagar och hen krävde att jag skulle betala ut sjuklön för 9 dagar, som jag inte gjort enligt honom.

När jag försökte förklara att det inte kunde rörda sig om 9 dagar, så ändrade representanten sig till att det rörde sig om en veckas sjuklön.

Jag försökte upprepade gånger förklara att den anställda har förskottslön och att denne hade fått full lön utbetalad för karensdagen och de första sjukdagarna, vilket resulterar i en skuld.

Representanten hävdade trots det med bestämdhet att jag bara betalat ut sjuklön för en vecka. Han hade fått alla papper av den anställda.

Trots att jag upprepade gånger under samtalet berättade att jag måste prata med den personen som gör lönerna, eftersom jag inte kan svara på vad som är rätt eller fel, hotade representanten mig med att han skulle yrka skadestånd.

Representanten säger:
– Jag ska begära en förhandling och yrka skadestånd. Det är så det går till! Om du inte gör som jag säger.

Cecilia:
– Det inte är jag som räknar ut lönerna, det är en annan firma som sköter det åt oss och jag måste kolla med dem.

R: – Det är du som är ansvarig!

C: – Det är inte jag som räknar ut lönerna. Jag måste ändå prata med den som räknar ut lönerna.

R: – Jag bryr mig väl inte om hur du gör. Du ska betala ut sjuklön för en vecka till!

C: – Jag utgår ifrån att den personen som räknar ut lönerna gör rätt. Det är ju det jag betalar dem för.

R: – Du ska betala ut sjuklön för en vecka till! Du har gjort fel!

C: – Som jag sa inledande i samtalet så måste jag kolla med den som gör lönerna.

R: – Men gör det då!

C: – Jag uppskattar inte att du ringer och är otrevlig.

R: – Jag är inte otrevlig.

Representanten fortsätter samtalet med att säga:
– Du har redan korrigerat lönen för mars och du ska nu betala ut sjuklön för en vecka till i april. Det har du inte gjort!

Jag försökte igen förklara att det är en annan person som räknar ut lönerna och att jag utgår ifrån att de gör rätt. Om den anställde bara ställt frågan till mig så hade jag kollat på det på en gång och rättat till det om det om något blivit fel.

Jag försökte vidare förklara att det var väldigt påfrestande med denna behandling och att den anställde skulle hanterat detta på ett annat sätt.

Representanten fortsätter då med att säga:
– Detta kan vara nackdelen när man tar in anställda med funktionshinder på lönebidrag, att man får problem med dom. Det finns ju en anledning till att man får lönebidrag för dem.

Jag tyckte att det var mycket kränkande mot personer med funktionsnedsättningar när en facklig representant säger att en person med en funktionsnedsättning inte är lika mycket värd som en person utan funktionshinder i yrkeslivet.

Jag tog även illa vid mig att jag som arbetsgivare får räkna med att jag får problem när jag anställer en person med en funktionsnedsättning på lönebidrag.

Jag tycker representantens attityd genom hela samtalet var väldigt nervärderande och kränkande mot mig. Att ha en bestämd åsikt när man inleder ett samtal med en helt främmande människa och inte kunna vara ödmjuk och ta in fakta är att ha en ensidigt syn på saker. Alla arbetsgivare är inte skitstövlar!

Har man en så pass nedvärderande syn på människor och en sådan attityd bör man inte jobba i ett serviceyrke!

Jag skickade ett brev till representantens chef om denna händelse. Jag har mått otroligt dåligt av händelsen.

_____________________________________________
 Vill du stödja Norrtälje Katthem?
Vårt Bankgiro är 495-5670
Vårt swish är 123 161 20 01