Press

Vi ställer mer gärna upp på intervjuer för att få allmänheten att förstå hur utsatt katten är i vårt samhälle. Ta kontakt med oss på katthemmet.
Fakta om övergivna och vanvårdade katter

Enbart i Stockholms län uppskattar man att det finns omkring 20-30 000 övergivna och hemlösa katter. De flesta va dessa katter fryser och svälter ihjäl under det kalla vinterhalvåret. Katter överges dock året om. Inte enbart efter sommaren. Forskning visar att 75 % av de kattungar som föds i hemlöshet dör innan de nått sex månaders ålder. Det är främst svält, men även på grund av sjukdomar och skador.

Det största orsaken till att det finns hemlösa katter är att många kattägare väntar för länge med att kastrera sin katt och det gör att den vandrar iväg för att hitta en partner och kommer på villovägar. De kattungar som överlever i naturen får egna ungar osv. Många tar en eller flera kullar på sin hona innan de kastrerar henne och det bidrar också till att det finns fler katter som söker ett hem än det finns hem att tillgå.

Vi ser gärna att det kom en lag om obligatorisk id-märkning och registrering av katt, samt att alla katter som ska röra sig fritt ute är kastrerade. Det göra det lättare att återförena en hemlös katt med sin ägare, vilket idag är mycket svårt.