Ella hälsar

Ella, nu mera Mercedes, hälsar att allt är bra. Hon är också nykastrerad.

Ella