Kattpest

Vi har fått provsvaren från Uppsala och det visade sig att kattungarna från omhändertagandet i förra veckan, som var sjuka, hade kattpest och de hade aldrig klarat sig.

De katter som klarat sig ur denna grupp har blivit vaccinerade och är därför heller inte några smittbärare längre. De har suttit isolerade från andra katter och det rummet som de bodde i kommer att saneras med ett speciellt medel, vilket vi alltid gör när vi storstädar en box eller när någon flyttar ut. Det är också därför som alla får spraya sina skor innan de får komma in på katthemmet. Det är för att ta död på eventuella smittor som en besökare kan ta med sig hit.

Här kommer mer information om kattpest:

Det är tyvärr inte alla katter i Sverige som vaccineras mot kattpest därför är det inte en ovanlig sjukdom. Det är kattbesättningar i områden där många katter är ovaccinerade som blir sjuka. Alla katter som inte är immuna mot kattens parvovirus kan löpa risk för att infekteras.

En infekterad katt sprider virus via sin avföring. Den katten behöver inte visa några symtom.

Parvovirus finns ute i vår miljö där katter vistas. Viruset kan leva i upp till ett år i miljön och under hela den tiden smitta nya katter. Ensamlevande katter som inte får gå ut smittas genom att virus kommer in i hemmet via t.ex. kläder, skor, och andra föremål som tas in utifrån.

Katten kan få ett skydd eller immunitet mot parvoviruset efter en korrekt vaccinering. Då sprider katten heller inte virus i sin avföring längre och de blir under normala förhållanden inte sjuka.

Symtomen ses vanligen inom 4-5 dagar. Hur sjuk en infekterad katt blir varierar. Många vuxna katter blir inte alls sjuka. Andra får feber och blir allmänt trötta, ofta under cirka tre dagars tid, för att sedan tillfriskna helt.

De katter som blir mycket dåliga är speciellt unga eller gamla katter som inte är vaccinerade och där är dödligheten hög. Sjukdomsförloppet är ofta mycket snabbt. En del katter dör inom några timmar efter det att de första symtomen ses.

Katten blir slö och efter ett tag börjar den kräkas. Den får en kraftig diarré och katten blir då uttorkad. Även feber och buksmärta.

Kan människor smittas och bli sjuka av kattens parvovirus?
Nej.

Kan min hund smittas och bli sjuk av kattens parvovirus?
Nej.

Är det sant att även katter som enbart lever inomhus, utan att träffa andra katter, också kan insjukna i kattpest?
Ja.