Vem tar hand om din katt när du dör?

Det är en viktig fråga att ställa sig; Vad händer med mina husdjur om något händer mig?

Du kan vara med om en olycka och hamnar på sjukhus. Vem vet om att du har husdjur hemma och kan se till att de får tillsyn? Det kan vara en bra idé, speciellt om du lever ensam, att ha ett kort i din plånbok där det står att du har husdjur hemma. Om du är medvetslös, kan personalen på sjukhuset se till att dina djur får hjälp.

Även om du har anhöriga är det ändå viktigt att planera för sitt husdjur. Vet du vem som kan tänkas vilja bli med katt om det händer dig något? Det är inte helt självklart att vuxna barn kan eller vill ta hand om din eller dina katter.

Vi får ofta samtal från kliniker med frågan om vi kan tänka oss att ta emot en katt som skall komma för avlivning då anhöriga inte vill eller kan ta hand om katten. Tyvärr ringer ägarna sällan tillbaka, vilket betyder att anhöriga valde att gå vidare med avlivningen hellre än att kontakta katthemmet. Även anhöriga ringer till katthemmet om att de vill lämna in en katt då de inte vill eller kan ta hand om katten. Några är väldigt måna om att mammas katt skall få ett nytt bra hem, men tyvärr är det många som väljer att avliva katten för att man inte vill bidra med en omplaceringsavgift till katthemmet. Trots att kostnaden tillfaller dödsboet, så är den större delen av anhöriga mycket motvilliga till denna lilla kostnad.

Det bästa du kan göra för din katt är att skriva ett testamente, där du beskriver vad du vill skall hända med din katt. Vem som skall ta hand om katten och och denne person inte vill ta katten att du har ytterligare en plan, som att katten då tillfaller till exempel katthemmet. Att skriva till att en summa pengar följer med katten för veterinärvård är inte helt fel.

Vi har placerat om många gamla katter till ett nytt hem och de anpassar sig alldeles utmärkt. Det är klart att även de sörjer sin gamla ägare och liv, men de anpassar sig och går vidare. Förmodligen bättre än vi gör. Det är ingen skillnad för katten om den blir omplacerad som två-åring eller som 16-årig. Det är samma process för katten. Så att anse att det är bättre att avliva en äldre katt än att ge den några fler bra år i ett nytt hem är helt fel i min mening och det baserar jag helt på erfarenhet.

Om en person som äger ett djur avlider och det inte finns någon som kan ta djuret där och då kommer Polisen se till att djuret kommer till en uppstallningsplats. Därefter kommer ärendet att gå vidare till Länsstyrelsen. Finns det anhöriga som vill ta hand om djuret kommer Länsstyrelsen ta beslut om att de får hämta djuret på uppstallningsplatsen.

Om ingen vill ha djuret kommer uppstallningsplatsen att tillfrågas om de vill ta över djuret och omplacera det. Här kommer en knepig situation. Beroende på var ditt djur stallats upp i väntan på beslut kan uppstallningsplatsen säga ja om djuret är ungt, friskt och trevligt. Med andra ord lätt att placera om utan några kostnader. Men om det är ett äldre djur som har småkrämpor eller sjukdomar, men framförallt om tandstatusen är sämre, så kommer de flesta uppstallningsplatser neka att ta över djuret då man anser att det blir en förlust affär att “renovera” djuret innan omplacering. Detta gäller hund så väl som katt.

När en äldre person kommer till katthemmet och vill adoptera frågar vi alltid om de har en plan för katten om något skulle hända dem. Förmodligen skulle vi egentligen fråga alla personer detta. Ofta svarar de att ”min dotter gillar katter, så hon tar katten i så fall”. Tyvärr är det samma dotter som sen ringer oss och säger: ”Mamma har avlidit, jag vill lämna tillbaka katten hon adopterat”.

Hos oss har vi det som policy att alltid ta tillbaka en katt som adopterats från oss i händelse av. Och vi tar gärna emot en ersättning som kan täcka de veterinärkostnader vi har, för veterinärkontroll av djuret, blodprov och annat som kan behövas innan omplacering. Detta med tanke på att vi inte får anslag av kommun eller staten för att ta emot ett djur.

Oavsett ditt civilstånd, eller ålder, tala med dina anhöriga. Berätta vad du vill skall hända. Fråga dem du tycker om; kan de ta emot katten i händelse av ditt frånfälle eller behöver du se dig om efter andra alternativ?

Att upprätta ett testamente är det bästa sättet att se till att det blir som man vill när man avlidit. Att detta även gäller för den egna katten är det inte många som tänker på. Din katt är en högt älskad familjemedlem och självklart vill du också att katten ska tas väl om hand om något händer dig.

Ett katt-testamente ger dig trygghet i att veta att katten kommer att bli väl omhändertagen.

Om du väljer att testamentera din katt till Norrtälje Katthem bör du även testamentera en del av din kvarlåtenskap för att hjälpa till med vården av din katt, men även hemlösa katter. Du bestämmer själv hur mycket du vill ge. Ingen gåva är för stor eller för liten. Förutom rena pengar kan du även testamentera en andel av din kvarlåtenskap, en fastighet, värdepapper eller lösöre.

Placera dina pengar där de gör nytta, när du inte längre finns.

Cecilia Arnström